Accessos directes:

Organismes i empreses

L'AMB desenvolupa la seva pròpia activitat i molts projectes directament, però també n'impulsa d'altres a través d'entitats de diversa naturalesa jurídica en les quals participa institucionalment o hi té representació, com ara consorcis, fundacions, associacions, empreses de capital mixt, empreses públiques de l'AMB, etc.

Cercar les entitats en què participa l'AMB per temes i naturalesa jurídica del tipus de relació:
 • Consell de la Mobilitat de l'ATM L'AMB té representació en el Consell de la Mobilitat, òrgan de consulta i participació cívica i social pel que fa al funcionament del sistema de transport públic col·lectiu i de la mobilitat.
 • Barcelona Regional SA L'AMB és accionista de Barcelona Regional, una agència pública de planejament estratègic, urbanisme i infraestructures.
 • Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona L'AMB ostenta la vicepresidència d'aquest òrgan, que entre altres funcions resol expedients de planejament sobre plans d'ordenació urbanística, de millora urbana, parcials, etc.
 • Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya L'AMB té representació en la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya (CPTUC), l'òrgan superior de caràcter consultiu, en matèria de política territorial i d'urbanisme.
 • Federació Europea dels Espais Naturals i Rurals Metropolitans Periurbans (FEDENATUR) Associació de parcs i espais naturals urbans i periurbans protegits amb alguna figura jurídica. El seu objectiu és garantir l'equilibri entre les zones urbanes i rurals.
 • Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola Ens públic de caràcter local integrat per l'AMB, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i diversos municipis. La seva finalitat és exercir la gestió d'aquest espai natural.
 • METROPOLIS Associació mundial de grans metròpolis per a impulsar projectes col·laboratius entre ciutats i defensar el paper dels lideratges locals en l'escenari internacional.
 • Medcités Medcités és una xarxa de ciutats i regions de la Mediterrània per al foment del desenvolupament urbà sostenible amb l'objectiu de millorar les condicions de vida a la regió.
 • Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) Organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes, que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de cooperació al desenvolupament i de solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.
 • Pla Estratègic Metropolità de Barcelona Associació privada sense ànim de lucre promoguda per l'Ajuntament de Barcelona i l'AMB, que es configura com un espai de trobada en què els principals agents econòmics i socials de la metròpolis treballen conjuntament per construir un futur comú.
 • LOCALRET Consorci local format per les administracions locals de Catalunya per actuar, de manera coordinada i unitària, davant el desenvolupament de les xarxes i els serveis de telecomunicacions, així com en l'aplicació de les TIC per millorar l'acció dels governs locals en l'impuls de la societat de la informació.
 • Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB) El CIDOB és un think tank independent i plural amb seu a Barcelona, dedicat a l'estudi, la recerca i l'anàlisi de temes internacionals.