Accessos directes:

Petjada del carboni

La petjada del carboni és el concepte que s'usa per identificar l'impacte ambiental en forma d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) que deixa l'activitat humana. La unitat de mesura emprada són els kg de CO2 equivalent. Pel que fa a l'AMB, es tracta de la petjada relacionada amb les emissions de totes les instal·lacions i serveis de la seva competència.

Certificacions i informes

L'AMB disposa de la certificació UNE-EN ISO 14064-1 per a la quantificació i informes de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle de les instal·lacions i serveis inclosos en l'Estratègia de carboni. S'han dut a terme dues certificacions, una l'any 2014 (emissions de 2011-2012-2013) i l'altra el 2017 (emissions de 2014-2015-2016).

Actualment, l'Estratègia comprèn 57 organitzacions i instal·lacions. Durant 2017 s'ha fet un mostreig i auditoria in situ de 24 centres i al llarg de 2018 i 2019 es preveuen auditar 15 i 11 instal·lacions més, respectivament, fins a verificar el 100% de l'abast de l'Estratègia.

En el període que comprèn els anys 2011 i 2015, s'han reduït les emissions en un 11%, més enllà de l'objectiu de reducció que s'havia establert del 10%. L'objectiu pel 2030 és el de reduir un 30% les emissions en base a l'any 2011.

Certificació 2016 ISO 14064
Certificació 2014-2015 ISO 14064

Logo ISO
 • Informes
 • Empreses auditades
  • Planta integral de Valorització de residus (PIVR) de Sant Adrià del Besòs.
  • Ecoparc dels Hostalets de Pierola (Ecoparc de Can Mata SL).
  • Institut Metropolità del Taxi (IMET).
  • Ecoparc de la Zona Franca (Ecoparc de Barcelona SA).
  • Ecoparc de Montcada i Reixac (Ecoparc del Besòs SA).
  • EDAR de Besòs (Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua S.A).                                                   
  • Societat General d'aigües de Barcelona AGBAR (subministrament).
  • EDAR del Prat de Llobregat (Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua S.A.
  • T.U.S.G.S.A.L.
  • MOHN Autocars, S.L.
  • Oliveras SL.
  • Rosanbus SL.
  • Manteniment i Conservació de Rondes (Consell Comarcal Barcelonès).
  • EDAR de Gavà (Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua S.A).
  • EDAR de Montcada (Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua S.A).
  • Planta de Compostatge Sant Cugat – TMA.
  • Serveis Generals de Mobilitat i Transport (SGMT) SL.
  • EDAR de Sant Feliu (Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua S.A).
  • Planta de compostatge de Torrelles.
  • Barcelona City Tour.                                                                    
  • UTE Biogàs Garraf.
  • Parcs Llobregat (CESPA).
  • Deixalleries.
  • Aigües del Prat S.S. (APSA).

Compensacions

Certificat global. Any 2014

Mètode de càlcul

El 2014, la petjada global de les instal•lacions i empreses de l'AMB suma un total de 822.708 t CO2eq, un 14% menys que el 2011 (960.621 t CO2eq). Els sectors que més han reduït la seva petjada són aigua i oficines de la seu institucional amb un 18% i residus amb un 15%.

El càlcul d'emissions de GEH de l'AMB es basa metodològicament en la norma ISO 14064-1:2012, que estableix el protocol de càlcul de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH). Com a eina de càlcul s'utilitza la metodologia de la Guia de càlcul d'emissions de GEH de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de Catalunya, així com la seva calculadora.

Resultat del càlcul

Resultats de gestió del carboni de les diferents instal·lacions i organismes i companyies concessionàries de serveis de l'AMB.

Dins del porcés de millora de la qualitat de les dades, per a les del 2014 s'ha fet un recàlcul amb factors d'emissió millorats, amb una auditoria interna molt precisa i amb les directrius de l'auditoria externa per afinar les dades.