Accessos directes:

Estratègia del carboni

L'Estratègia de gestió del carboni és un programa que té com a principal objectiu disminuir la petjada del carboni (emissions de gasos d'efecte hivernacle) de l'AMB i contribuir, d'aquesta manera, a mitigar el canvi climàtic.

Estratègia del carboni

Objectius

L'Estratègia del carboni per reduir les emissions de CO2 s'aplica a les instal·lacions de les oficines centrals de l'AMB, als equipaments de tractament de residus, subministrament i tractament d'aigües, territori (gestió i manteniment de parcs i platges) i empreses de mobilitat. És a dir, a totes les empreses pròpies i concessionàries de l'AMB. Aquesta estratègia s'inclou al Pla de sostenibilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB) que és l'instrument de referència de la política ambiental metropolitana.

Aquest programa va en la línia de les metes de l'estratègia europea del 20.20.20, en què es treballa per reduir un 20 % les emissions de CO2 l'any 2020. Per fer-ho es fomenta l'augment d'un 20 % de les energies renovables i l'increment d'un 20 % de l'eficiència energètica.

Les oficines de la seu de l'AMB estan adherides al Programa d'acords voluntaris (PAV), de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, manifestant el seu compromís per a la reducció de les emissions de CO2.

Puja

Fases de l'Estratègia

Fases de l'estratègia del carboni

 1. Es realitza un inventari de les dades d'entrada (consums) de cada instal·lació/servei.
 2. Es calcula, amb una eina informàtica, la petjada del carboni de cada instal·lació/servei/empresa i de cada àrea de l'AMB dels anys definits i es fa el càlcul global de la petjada anual.
 3. Es defineixen les línies d'actuació per a la reducció d'emissions per àrea i període.
 4. Es plantegen les accions de reduccions anuals per instal·lació/servei.
 5. Es fa el seguiment de les actuacions i dels indicadors, i es comuniquen els resultats.
 6. Es plantegen noves línies d'actuació per assolir els objectius de reducció establerts.
Aquest procés d'aplicació de l'Estratègia del carboni es duu a terme a totes les àrees de gestió competencial de l'AMB:

Puja

Seguiment

La Comissió Tècnica de Seguiment de l'Estratègia de Gestió del Carboni (CTSE) és l'òrgan encarregat de fer un seguiment de l'aplicació d'aquest programa.

Per fer-ho, duu a terme el seguiment de l'aplicació de les línies d'actuació i els objectius de mitigació per àrea que volen reduir un 10 % les emissions de CO2 per al 2015 i actualitza el càlcul anual de la petjada de carboni de l'AMB.

Com a eina per fer el seguiment i actualitzar el càlcul, el CTSE disposa de grups de treball temàtics (programes, aigua, residus) que s'encarreguen d'estudiar, analitzar i desenvolupar eines de càlcul d'emissions de CO2 específiques per a cadascun dels àmbits de gestió metropolitana. A partir d'aquests càlculs quantitatius es prenen mesures per mitigar la petjada del carboni de l'AMB.
 • 2017
  A la segona Comissió Tècnica de Seguiment de l'Estratègia de gestió del carboni s'han presentat els resultats de la primera etapa 2011-2015, així com el càlcul d'emissions 2016 de les 57 empreses i instal·lacions de l'AMB. També s'ha presentat l'enfocament de la nova Estratègia de carboni i energia 2030, en vistes d'un objectiu de reducció del 30% pel 2030 i en base a l'any de referencia 2011.

  Informe
 • 2016
 • 2015
 • 2014

Puja