Accessos directes:

Planificació estratègica

Planificar l'estratègia de desenvolupament del territori metropolità és un dels objectius primordials de l'AMB. Per fer-ho, es defineixen a mig i a llarg termini les principals accions que s'hi duran a terme.

Aquest disseny d'estratègies es realitza propiciant espais de consens i concertació amb els agents econòmics, socials i institucionals del territori.