Accessos directes:

Subvencions

Informació de les subvencions atorgades per l'AMB, publicada en compliment de l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i de l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Subvencions


Aquesta plana inclou dades sobre la institució subvencionada, l'objecte de la subvenció i la vigència dels convenis. També disposa d'un enllaç a l'apartat de seguiment de les subvencions concedides, dins dels diversos plans d'inversió i suport de l'AMB, als municipis metropolitans.

Subvencions atorgades

Subvencions AMB 2018 (art. 22.2 Llei 38/2003)

Quadre amb les 5 darreres subvencions atorgades:
Expedient Institució subvencionada Objecte de la subvenció Import Subvenció Direcció impulsora  Vigència conveni Aprovació subvenció
Òrgan Data
1953/18 Ajuntament de Barcelona Cooperació i col.laboració administrativa entre ambdues entitats per garantir i dotar als municipis metropolitans dels serveis assistencials en l'àmbit de les emergències i les urgències socials 80.000,00 € Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 2022 Consell Metropolità  18/12/2018
901427/18 Institut de Cultura de Barcelona Col.laboració en l'esdeveniment "Dansa Quinzena Metropolitana" 50.000,00 € Àrea d'Administració i Territori 2019 Junta de Govern 04/12/2018
1823/18 Creu Roja Libanesa Col.laboració en el finançament del projecte "Reducció de riscos per inundació al municipi de Halql El Azimeh, Nord del Líban" 109.241,53 € Àrea d'Internacional i Cooperació 31/05/2019 Consell Metropolità  27/11/2018
901443/18 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i Institut d'Estadística de Catalunya Col.laboració en el finançament per a la realització de l'enquesta de condicions de vida de Catalunya l'any 2018 (ECV 2018) 55.064,74 € Àrea de Planificació Estratègica 31/12/2018 Consell Metropolità 27/11/2018
1824/18 Col.legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) Col.laboració en el finançament del curset Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic: Camins d'aigua: Restauració i ús del Patrimoni Hidràulic 4.000,00 € Àrea d'Administració i Territori 31/12/18 Consell Metropolità  27/11/2018

Aportacions a grups polítics metropolitans

Accés a la informació sobre les assignacions econòmiques rebudes pels grups polítics metropolitans, aprovades pel Consell Metropolità d'acord amb la normativa vigent.

Aportacions a grups polítics metropolitans