Accessos directes:

Àrea Internacional

L'àrea d'Internacional i de Cooperació de l'AMB treballa en la projecció exterior del territori i dels actors metropolitans: els posiciona en les xarxes i agendes internacionals i fa de lobby dels seus interessos davant la Unió Europea, les Nacions Unides i altres organismes multilaterals.

També actua en projectes de Cooperació Internacional i d'Educació per la Justícia Global tot promovent el desenvolupament urbà sostenible d'altres àrees metropolitanes d'Europa, Amèrica Central, Àfrica i la Mediterrània en els àmbits de la seva competència.

Congrés internacional

Notícies

  • | Tema: Cooperació al desenvolupament, Metròpolis ...

    Congrés Post-Hàbitat III

    2a taula d'experts per reflexionar sobre els àmbits temàtics del proper Congrés Internacional Post-Hàbitat III

  • | Tema: Cooperació al desenvolupament

    Què en fem, d'una?... i de moltes?

    Concurs social d'idees per donar una segona vida a les armilles acumulades a Lesbos